Jsem muž IV.

 

Komunikace, která stojí za to!

Komunikace, která buduje vztahy, má snahu porozumět a která naslouchá. Komunikace, která je víc než pouhé předávání informací. Komunikace, u níž je potřeba odvaha i otevřenost.

Naším hostem  bude Tomáš Oliverius - pastor Sboru Jednoty bratrské v Ostravě. Kromě péče o sbor se věnuje lektorské činnost a poradenství. Je zdatným řečníkem, téma komunikace jeho oblíbeným tématem.

Toto setkání mužů však není pouhou přednáškou - spíše pracovní skupinou lidí, kteří nechtějí stát na místě. Po (během) inspirativní řeči Tomáše Oliveriuse, bude prostor na tuto řeč spolu s ostatními reagovat. S cílem překonat své limity a posunout se dál.