Výlet na Bobravu

15.10.2011 20:23

Celá tlupa dospělých a dětí, frisbee, slunce a teplo!