Informace o nás

 

Jsme společenství obyčejných lidí s neobyčejnou zkušeností. Poznali jsme, že Bůh má řešení pro náš život. Jeho jednání v našich životech také zakoušíme.
 
Jsme součástí celosvětově rozšířené církve Jednoty bratrské (Unitas Fratrum): www.jbcr.info.
 
Proč ZAHRADA?
První místo, ve kterém první lidé na Zemi bydleli, byla zahrada Eden. Dokonalé místo plné harmonie, tepla, vůně a Boží přítomnosti. Po takové zahradě touží, byť vskrytu, každý člověk. Po takové zahradě toužíme (vytváříme ji) i my.
 
V slavné historii Ivančic v 16.století působil bratrský sbor. Vrcholu dosáhl v 2.pol. 16. století během působení Jana Blahoslava a jeho bezprostředních následovníků (akademické gymnázium, překlad a tisk Nového zákona). Jeho tehdejší krycí název byl in insula hortensi – na ostrově zahrad. Volněji řečeno zahrada na ostrově. Odkazujeme se také k tomuto cennému dědictví.

 

Výroční zpráva

 
Zde najdete výroční zprávy za uplynulé roky. Zpráva se stáhne po kliknutí na odkaz.