Služba v nemocnici

 

Nemocnice Ivančice je pro naše město velký dar, o který je třeba pečovat. Pravděpodobně ji navštívil a její služby využil každý z nás nebo někdo blízký. Jednota bratrská se v historii často věnovala péči o nemocné, když čteme o jejím nasazení, inspiruje nás to k novým cestám.

 

Historie práce v nemocnici

    Činnost v místní nemocnici jsme započali v roce 2010 návštěvami LDN s dorostenci 3 krát za rok s dárečky a vystoupeními. Tato aktivita nadále trvá. Od roku 2012 zajišťujeme duchovní (kaplanskou) službu, od listopadu 2013 zaměstnáváme za spoluúčasti sponzorů tzv. pracovníka pro naplňování lidských potřeb. Tento pracovník (pracovnice) na LDN naplňuje lidské a sociální potřeby pacientů (komunikace, držení za ruku, procházky, pomoc se stravováním i hygienou). Zajímá se o ně a stává se jim blízkou přátelskou osobou.

    Kromě této intenzivní služby získáváme také od roku 2014 dobrovolníky, kteří podle svých možností tráví s pacienty čas (komunikace, četba, procházky, vyjížďky na vozíku, drobné posluhování podle aktuálních potřeb pacientů). V září 2015 jsme obdrželi na dobrovolnickou službu akreditaci od Ministerstva vnitra ČR.

    V roce 2014 se nám povedlo ve veřejné soutěži získat 50 000 Kč od Nadace České spořitelny, za které bylo pořízeno 5 invalidních vozíků a příslušenství. Umožňují pacientům dostat se na čerstvý vzduch popř. na společné programy v nemocnici (zpívání) – v doprovodu příbuzných, personálu nebo dobrovolníků. V roce 2015 jsme získali od stejné nadace 70 000 Kč na chodítka a polohovací pomůcky proti otlakům.

 

Možnost zapojit se

    Radujeme se z privilegia být pomocí pacientům v nemocnici. Jsme rádi, že jsme mohli začít zaměstnávat pracovníka naplňujícího lidské potřeby. Bez finanční podpory sponzorů a veřejnosti však nejsme schopni službu v Nemocnici udržet a rozvíjet. K tomuto účelu jsme založili speciální účet – Fond pro Nemocnici Ivančice, kam dárci mohou zasílat svou podporu.

    Peníze budou použity na: mzdové náklady pro pracovníka (ky) naplňující lidské potřeby, koordinátora dobrovolnické služby a drobné dárečky pro pacienty.

 

Každý Váš, byť malý dar, umožní provoz péče na další měsíce. Můžete tak přímo investovat do životů těch, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Příspěvky je možné posílat na:

Speciální účet - Fond pro Nemocnici Ivančice
FIO banka : 2300820552/2010

Informace o pohybech na účtě a dalších souvislostech na   www.facebook.com/Nemocnice16  

 

Pracovníci

Dája Chotašová – současný Pracovník pro naplňování lidských potřeb – od 1.9.2015

 

Pavla Maršálková - Pracovník pro naplňování lidských potřeb – do 31.8.2015, od té doby jako dobrovolník

 

Zdeněk Chotaš – koordinátor akreditované dobrovolnické služby a dobrovolník – od září 2015, tel.: 604 916 965

 

Reference - Co o Pavle řekli ti, se kterými přicházela do styku…

 

Paní Marie

Ohromná, zbožňuju ji! Ke všem je milá, upřímná. Mě bolí kolena a páteř a ona mi všechno namaže. Už jen když promluví, člověk je v jiném světě, co je třeba obslouží. Nikdo si nedá tolik práce mi umýt zadek, jako ona. Každý den si na nás udělá chviličku. Byly jsme spolu už 3x venku na vozíku, cítím se jako znovu narozená. Když tu člověk pořád jen leží, tak to dokáže zapůsobit.

Paní Anežka

Nohy zaváže, co potřebujem nám podá. Je nutné, aby tady byla, aby tu pracovala. Všechny nás obejde, pomáhá těm, co nemůžou chodit.

Paní Drahomíra

Pavlínka je osoba velice milá. Když je člověku nejhůř, ona přijde a bolesti jsou na druhém místě. Ráda ji vidím a moc mi pomáhá. Trochu ji zneužívám, sestry běhají sem a tam, mají moc práce.

Pan Stanislav

Nejlepší pomocnice! Ošetřuje všechno, ostříhá nehty, oholí mě. A ošetří opruzeniny!

Paní Jaroslava

Práci Pavly moc oceňuju, je příjemná a ochotná. Stará se o mě i víckrát denně.